การชำระเงินและการคืนเงิน

ฉันสามารถชำระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง

เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ ขณะนี้ เรามีบริการรับชำระเงิน 2 ช่องทาง ได้แก่ การชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต และการชำระเงินปลายทาง


ทำไมบัตรเดบิตฉันไม่สามารถชำระเงินได้

หากคุณพบว่าบัตรเดบิตหรือเครดิตของคุณไม่สามารถใช้ชำระการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เราแนะนำให้คุณติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำการตรวจสอบและเปิดใช้งานบัตรก่อน เนื่องจากบัตรของบางธนาคารต้องมีการแจ้งขอเปิดใช้บริการสำหรับการสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้


ฉันจะได้รับเงินคืนหลังจากคืนสินค้าไปแล้วเมื่อไหร่

หลังจากคุณได้รับอีเมลยืนยันตรวจสอบการคืนเงิน เราจะคืนเงินให้คุณผ่านช่องทางที่คุณใช้ชำระเงินเมื่อตอนสั่งซื้อ

  • สำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คืนเงินเข้าบัตรที่ใช้ชำระค่าสินค้าภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน โดยยอดเงินจะคืนเข้าในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบิลและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทเจ้าของบัตร กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมกับทางธนาคารเจ้าของบัตร
  • สำหรับการชำระเงินปลายทาง - ทางเราจะทำการส่งโค้ดส่วนลด เท่ากับมูลค่าที่ลูกค้าได้ทำการชำระ ผ่านอีเมลที่ลูกค้าใช้ในการสั่งซื้อ ภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน คุณสามารถใช้โค้ดดังกล่าวใส่ลงในช่องคูปองส่วนลด สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปผ่าน lynaound.com เท่านั้น


หมายเหตุ: 

  • ในกรณีการคืนเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หากยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจาก 2 รอบบิล กรุณาติดต่อธนาคาร /บริษัทเจ้าของบัตรเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า

TH