การคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ซื้อบนใบจัดส่งสินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.lynaround.com
   เท่านั้น
 • สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
 • รายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณหรือโปรโมชั่นส่วนลด, สินค้าเครื่องประดับ และชุดว่ายน้ำ ไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง 
 • ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า ไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากทางเราตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนและพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับมาจากทางลูกค้า
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะคืนหรือยกเลิกสินค้า บริษัทจะมีการคืนเงินที่ท่านชําระกับทาง www.lynaround.com หรือส่งโค้ดสำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าผ่าน www.lynaround.com ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

 

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.lynaround.com

คืนผ่านช่องทางออนไลน์

คืนผ่านหน้าร้าน

เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน

ได้

ได้

ยังไม่ให้บริการ

ยังไม่ให้บริการ

 

  

ขั้นตอนการคืนสินค้า

การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ลิงค์นี้ โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์”  คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าทุกช่องทาง ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือ หน้าร้าน และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าเว็บของเรา
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมเอกสารใบเสร็จที่ได้รับ แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องคืนมาที่

แผนกออนไลน์แบรนด์ Lyn around (คืนสินค้า) 

บริษัท ยัสปาล จำกัด 

1048/7 อาคาร 9  ซ. สุขุมวิท 66/1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260

 

      3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้ง เพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

      4. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

 

การคืนสินค้าผ่านร้าน Lyn around 

 1. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ติดต่อพนักงานที่หน้าเคาท์เตอร์ร้าน Lyn around ทุกสาขา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุไว้บนใบเสร็จ
 2. ทางพนักงานจะตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าสินค้าตรงตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่
 3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ระบบการคืนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคืนสินค้า
 4. ทางเจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

 

การเปลี่ยนสินค้าผ่าน Lyn around ออนไลน์ และหน้าร้าน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าเว็บของเรา

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า

TH