การคืนสินค้า

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.Lynaround.com

คืนผ่านช่องทางออนไลน์

คืนผ่านหน้าร้าน

เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน

ได้

ได้

ได้

ยังไม่เปิดให้บริการ

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ 

หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.Lynaround.com เท่านั้น
 • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ, น้ำหอม และสินค้าในหมวดเครื่องประดับไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า
 • หลังจากตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนและพบว่าสินค้าที่ส่งคืนไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าโดยเร็วที่สุด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับจากทางลูกค้า
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะคืนหรือยกเลิกสินค้าบริษัทจะมีการคืนเงินที่ท่านชําระกับทาง www.Lynaround.com หรือทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.Lynaround.com
   ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

ขั้นตอนการคืนสินค้า

การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ ลิงค์นี้ โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์”  คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าทุกช่องทาง ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือ หน้าร้าน และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าเว็บของเรา
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมเอกสารใบเสร็จที่ได้รับ แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องการคืนมาที่

แผนกออนไลน์แบรนด์ Lyn around (คืนสินค้า) 

แผนกสินค้าขาออก และสินค้าขากลับ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ยัสปาล จำกัด

999/9 หมู่ 9 ถนน บางนาตราด กม.19 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

 

      3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

      4. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

การคืนสินค้าผ่านร้าน Lyn around 

 1. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ติดต่อพนักงานที่หน้าเคาท์เตอร์ร้าน Lyn around ทุกสาขา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุไว้บนใบเสร็จ
 2. ทางพนักงานจะตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าสินค้าตรงตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่
 3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ระบบการคืนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคืนสินค้า
 4. ทางเจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

เงื่อนไขการการเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.Lynaround.com เท่านั้น
 • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ
 • สินค้าที่คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ, น้ำหอม และสินค้าในหมวดเครื่องประดับไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มีสต็อคหรือไม่มีการจำหน่ายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะปรับเป็นการคืนสินค้า ทางพนักงานจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลและทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.Lynaround.com ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคื

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้าที่ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการคืนและเปลี่ยนสินค้า โดยเลือก “เปลี่ยนสินค้าผ่านออนไลน์”  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ (วิธีการเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ที่นี)


2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน ตรงตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ (Receipt) แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องการเปลี่ยนมาที่

แผนกออนไลน์แบรนด์ Lyn around (เปลี่ยนสินค้า) 

แผนกสินค้าขาออก และสินค้าขากลับ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ยัสปาล จำกัด

999/9 หมู่ 9 ถนน บางนาตราด กม.19 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

 

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

4. ทางเราจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในฟอร์มที่กรอกในระบบ การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า) นับจากวันที่คุณได้รับอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน    

การเปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน Lyn around 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าผ่านทางหน้าร้าน

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า

TH