การจัดส่งและติดตามสถานะ

การจัดส่งและการเช็คสถานะพัสดุ

 ตรวจสอบในเว็บ DHL Tracking


มีค่าจัดส่งในประเทศหรือไม่

  • ยอดการสั่งซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าจัดส่งสินค้า
  • ยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 2,000 บาท มีค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท

 

ฉันจะได้รับสินค้าภายในกี่วัน

การจัดส่งพัสดุในประเทศไทย โดยปกติจะใช้เวลา 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ และ 3-5 วันทำการในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ 

หมายเหตุ:

  • ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อาจได้รับสินค้าช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ มิใช่บริษัทคู่ค้า หรือบริษัทคู่สัญญา

 

ฉันจะเช็คสถานะการจัดส่งได้อย่างไร

คุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้หลายวิธี

  1. คลิกลิงค์ในอีเมลหรือข้อความ SMS เมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ
  2. นำเลขสถานะพัสดุทีไ่ด้รับ ตรวจสอบในเว็บ DHL Tracking คลิกที่นี่
  3. สอบถามสถานะการจัดส่งกับเจ้าหน้าที่ของเรา คลิกที่นี่

 

หากฉันไม่สะดวกรอรับสินค้าในวันที่กำหนด ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถแจ้งทางพนักงานจัดส่งเกี่ยวกับวันหรือเวลาที่สะดวกรับสินค้าได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อเพื่อขอยืนยันการเข้าส่ง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อช่วยประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่จัดส่งล่วงหน้าได้ คลิกที่นี่

 

ฉันไม่ได้รับสินค้า ต้องทำอย่างไร

หากคุณไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานผู้จัดส่งหรือไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา คลิกที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบ

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า