วิธีการดูแลสินค้า

  • ซักมือด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ 
  • แยกซักเฉพาะ
  • ห้ามซักด้วยน้ำยาปรับผ้าขาว
  • ห้ามแช่ผ้า 
  • ห้ามปั่นแห้งหรืออบ 
  • รีดโดยความร้อนต่ำ 
  • ห้ามรีดทับชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องประดับ
  • หากสามารถถอดแยกได้ให้ทำการถอดแยกก่อนนำไปซัก

What are you looking for?

Your cart